در گفت و گو با معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری مطرح شد

واکاوی چالش های مشارکت اقتصادی زنان

در حالی که مرکز آمار ایران ترخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 98 را با افت 5/0 درصدی نسبت به سال قبل 5/15 اعلام کرده ، معصومه ابتکار معتقد است فعالیت زنان در مشاغل غیررسمی لحاظ نشده و مبانی محاسبات مرکز آمار اشکالات مبنایی دارد. او آمار جهانی شکاف جنسیتی را هم غیرواقعی خواند. ایران در میان 153 کشور رتبه 148 دارد.

  • هزار زن سرپرست خانوار، 2 میلیون ماسک تولید کردند
  • اشکالات اساسی در محاسبات مرکز آمار وجود دارد.
  • 3333 زن سرپرست خانوار و دختر فارغ التحصیل  وام قرض الحسنه دو میلیون تومانی دریافت می کنند
  • مصوبه سهم 30 درصدی زنان در مناصب مدیریتی تا حدود 20 درصد محقق شده است 
  • آمار بین المللی شکاف جنسیتی دقیق نیست 
  • خانه داری شغل است و 30 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می کند
  • شکاف دستمزد در ایران بسیار کم است
  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد