طرحی جدید برای سهام عدالت

سهام عدالت فارغ از اینکه اساسا دست پخت کدام دولت و وزیر و مسئول است و تا چه حد نسبت به مسیری که از ابتدا تاکنون طی کرده انتقاد وجود دارد، امروز به عنوان یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد سیاسی کشور محسوب میشود.

 

دکتر علی ابراهیم نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه شریف معتقد است که آزادسازی سهام عدالت به گونه‌ای صورت پذیرد که بیشترین عایدی را نصیب مشمولان کند و سهام آنها را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برساند. «قبضه مالکیت خصمانه» و تجربیاتی از این دست، اساس استدلال ایشان در یادداشتی است که در  «دنیای اقتصاد» هم منتشر شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد