شطرنج دیپلماسی

در اولین قسمت از برنامه شطرنج دیپلماسی به بررسی قطعنامه تصویب شده در شورای حکام علیه ایران پرداختیم و به این پرسش ها پاسخ دادیم که این اقدام با چه اهدافی صورت گرفت، چه پیامدهایی خواهد داشت، آیا بار دیگر پرونده ایران وارد شورای امنیت خواهد شد و واکنش احتمالی ایران چه خواهد بود. مهمانان این برنامه هم دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران و دکتر یوسف مولایی، کارشناس مسائل حقوقی بودند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد