حد افزایش قیمت مسکن کجاست؟

غالب خانوارها توان تامین هزینه های ماهانه خود را هم از دست داده اند چه برسد به «فکر خرید مسکن» آن هم با قیمت های نجومی ماه های اخیر! اما با این حال هنوز در بازار معاملات واحدهای مسکونی تهران، خرید انجام می شود.

 هر چند حجم معاملات کم است اما در همین رکود سنگین، قیمت مسکن بسیار شدیدتر از شدت جهش های پارسال، در حال پرش است. چه کسانی خانه می خرند و چرا روند رشد قیمت متوقف نمی شود؟ دولت از چه مسیری می تواند چالش را برطرف کند؟ دکتر حسین عبده تبریزی صاحب نظر اقتصاد مسکن به این پرسش ها پاسخ می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد