سیاست های جدید صادراتی علیه صادرات

سیاست‌های جدید صادراتی چیست و چه تبعاتی در پی دارد؟ حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اکو ایران معتقد است، سیاست‌های جدید باعث سرخوردگی صادرکنندگان جدید و آسیب به صادرکنندگان قدیمی می‌شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد