سه راهکار برای بازگشت ایران به جامعه جهانی

اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلندمدت با چه سناریوهایی در قبال آمریکا روبرو است؟ دولت ایران باید به دنبال چه راهکارهایی در صحنه بین‌الملل، برای کاهش فشارهای اقتصادی باشد؟ عباس آخوندی، دولتمرد سابق و استاد دانشگاه پاسخ می‌دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد