دیکته اردوغان به اقتصاد ترکیه

در فاصله ۱۶ ماه، اردوغان ۲ بار دست به تغییر در ترکیب تیم اقتصادی ترکیه زد و جایگاه ریاست بانک مرکزی این کشور، به عنوان سکاندار پولی، متزلزل شد.

این اتفاق چه پیامدهایی برای اقتصاد ترکیه خواهد داشت؟ آیا میراث کمال درویش، معمار شکوفایی اقتصاد ترکیه، در خطر است؟ «اکوایران» در گفتگو با انیس اوزکان، اقتصاددان ترک به تحولات اخیر پرداخته است. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد