تصویر فقر و رفاه در ایران

اوضاع فقر و رفاه در کشور از سال ۸۴ به بعد تصویر خوبی را نشان نمی‌دهد. افزایش شاخص‌های فقر در کنار درآمد خانوار، اعداد و ارقام مناسبی را از وضعیت رشد رفاه در کشور روایت نمی‌کنند.

فقر در حالی در کشور افزایش پیدا کرده که تحولات جمعیتی طی سال‌های گذشته شرایط را برای افزایش رفاه فراهم کرده بود، اما سیاستگذاران نتوانستند از بهبود تحولات جمعیتی و کوچک شدن خانواده‌ها در جهت افزایش رفاه بهره ببرند.

در این بین سهم قابل توجه جمعیت فقیر کشور در سال ۹۸ قابل تامل است! 

دکتر داوود سوری اقتصاددان در گفت‌وگو با اکوایران تصویری از اوضاع فقر و رفاه در کشور را تشریح می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد