امشب در اکو ایران

چرا صنعت بیمه نتوانست هم پای دو نهاد مالی دیگر،‌ یعنی بانک و بورس در اقتصاد کشور، رشد کند؟

چالش‌های آغاز بیمه خصوصی در ایران چه بود و حاکمیت با ورود یک بازیگر جدید به صنعت بیمه چطور برخورد کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد