اثر اوراق دولتی بر افت و خیز شاخص بورس

در ماه‌های پایانی سال ۹۹ دولت دست به فروش اوراق بدهی دولت زد و حتی رکوردهای این فروش نیز زده شد.

عده‌ای معتقدند این روش تامین مالی دولت موجب افت بازار سرمایه در بهمن و اوایل اسفند  شده است. اما فروش اوراق بدهی دولت چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟

اکو ایران در گفت‌وگویی با علی سعدوندی، پژوهشگر اقتصادی به این موضوع می‌پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد