آموزش و پرورش در بیراهه!

عباس آخوندی استاد دانشگاه و سیاستمدار همزمان با روز معلم به چالش های پیش روی نظام آموزشی کشور پرداخت:

خروجی آموزش و پرورش کشور درخشان نیست، نظام آموزشی باید به گونه ای باشد تا هیچ دانش آموزی از تحصیل محروم نشود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد