آخرین اخبار استقراض از بانک مرکزی

بانک مرکزی نرخ رشد هدف نقدینگی را در پایان سال، پایین تر از 35 درصد اعلام کرده است.بررسی ها نشان می دهد برای تحقق نرخ اعلام شده در انتهای 1401، باید رشد این متغیر تورم‌زا تا پایان سال به شکل قابل توجهی پایین تر از بازه زمانی مشابه در سال قبل باشد.
خاندوزی با اشاره به استفاده نکردن ار سقف تنخواه در دولت فعلی، این موضوع را نکته ای مثبت دانست. این در حالیست که ظاهرا دولت راه دیگری را برای تأمین کسری بودجه خود پیدا کرده است.
درکی سطحی از وضعیت اقتصاد ایران و رابطه دولت و اقتصاد و بویژه رابطه دولت و بخش مالی اقتصاد کافی است که بدانیم مفهوم فوق از کسری بودجه تصویر دقیقی از عملیات مالی دولت و بخش عمومی به دست نمی دهد.
۰۳:۲۴
بزرگ ترین مزایده تاریخ ایران،‌ این لقبی است که به فروش مجتمع ایران مال طی یک مزایده داده شده است، لقبی که با توجه به کف قیمتی که برای آن تعیین شده کاملا منطقی به نظر می رسد.
۱