آخرین اخبار اوراق بدهی دولتی

در هفته یازدهم بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی برای نخستین بار حجم معاملات از هفته دوم تیر ماه تا کنون، مرز 3 هزار میلیارد تومان را رد کرده و به بالاترین سطح یک ماهه رسید خود رسید. اتفاق مهم دیگر در این بازار حضور دوباره بانک ها پس از ثبت دو سهم صفر در این حراج بوده است.
رصد اوراق فروخته شده در 9 مرحله سپری شده از بازار اولیه نشان دهنده یک رویداد مهم بوده است. معاملات نشان می دهند بانک ها هنوز نیازهای کوتاه مدت خود را ارجح می دانند و در مقابل برای بورسی ها نرخ سود بالاتر اهمیت بیشتری دارد.
در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی دو اتفاق مهم به ثبت رسید. مهمترین آن کاهش خرید مشتریان در این بازار بوده که در سطح 829 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این کمترین میزان خرید اوراق بدهی دولتی در سال جاری بوده است. اتفاق مهم دیگر سهم صفر بانک ها در تامین کسری بودجه دولت در این مرحله بوده است.
عملیات بازار باز در سه هفته متوالی درمرز 60 همت قفل شده است. سقفی که به نظر می رسد بانک مرکزی قصد ندارد بالاتر از آن برود. این در حالی است که همچنان هزینه استقراض در بازار باز روندی فزاینده داشته است. برخی معتقدند آلارم سهم بالای بازار باز در رشد پایه پولی موجب شده تا سیاست پولی چرخش پیداکند.
در بازار اولیه تا نیمه تیر ماه سال جاری 19 هزار و 536 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شد. این حجم از معاملات ضمن افزایش در مقایسه با سال قبل اما هنوز از سال 99 کمتر بوده است. بررسی های آماری نشان می دهد سهم بورسی ها دراین بازه زمانی تغییرات قابل ملاحظه ای را به ثبت کرده و به نوعی بادوسال قبل خود سنت شکنی کرده است.
در هفته دوم تیرماه دو رکورد مهم به ثبت رسید. نرخ سود بازار باز به بیشترین سطح خود در تاریخ این بازار رسیده و استقراض را برای بانک ها هزینه برتر کرده است. رکورد دوم به افت نرخ پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی متعلق بوده که در بازه نه ماهه کمترین بوده است.
اکوایران: در هفته اخیر که روند تغییرات ارزش معاملات سهام نزولی بود، سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام افزایش یافت. در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 122 هزار میلیارد تومان بود.
حجم خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه به بیشینه خود از میانه خرداد ماه تا کنون رسیده است. این در حالی بود که این شاخص در هفته های اخیر سیری نزولی به خود گرفته و به پایین تر از مرز 2 هزار میلیارد تومان تنزل پیدا کرده بود. بررسی معاملات نشان می دهد سهم بورسی ها در این بازار5 درصد بیشتر از بانک ها بوده است
در 4 مرحله برگزاری بازار اولیه اوراق تا پایان خردادماه مجموعا 11 هزار و 420 میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شد. بررسی روند مشارکت مشتریان دراین مدت نشان می دهد سهم بانکها در خرید اوراق صعودی بوده و درمقابل درصد خرید بورسی ها روندی نزولی را طی کرده است.
در سه مرحله برگزاری بازار اولیه، به طور کلی دو دسته اراد عرضه شده است. طبق آمارهای بانک مرکزی فروش اوراق دو واقعیت مهم رادر برداشته است. ارادی که تاریخ سررسید کوتاه مدت تری داشته برای بانک ها جذاب تر بوده است. دیگر آن که مشارکت بورسی ها در بازار تاکنون دوبرابر بانک ها بوده است.