آخرین اخبار اوراق بدهی دولتی

اکوایران: در هفته اخیر سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام افزایش یافت و میانگین ارزش معاملات روزانه رشد 17 درصدی داشت.
رفتار بانک مرکزی در بازار باز هفته پایانی تابستان دو اتفاق مهم را در بر داشته است. برآوردهای آماری این بازار نشان می دهد ضمن ثبات تزریق پول در این معاملات، نیاز بانک ها به در یافت پول کاهش پیدا کرده است. برخی این موضوع را علامتی از افت دارایی بانک ها در حوزه اوراق می دانند و نه لزوما کاهش کسری نقدینگی در نهادهای مالی.
حراج اوراق بدهی دولتی در مرحله هجدهم روایت جدیدی پیدا کرد. وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد اوراق فروخته شده ارزشی برابر با 10 هزار و 530 میلیارد تومان داشته که تقریبا 2 برابر رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بوده است. در هر حال این مرحله رکورددار فروش اوراق در سال جاری بوده که مهم ترین عامل آن افزایش پذیره نویسی در نهادهای تامین سرمایه قلمداد می شود.
در مرحله هفدهم حراج اوراق بدهی دولتی 2 هزار و 280 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. بررسی این معاملات به تفکیک مشتریان در بازاری که به منظور تامین کسری بودجه برگزار می شود، نشان می دهد سهم بانکی ها از خرید اوراق بدهی بالاتر آمده و از مرز هزار و 500 میلیارد تومان عبور کرده است.
سطح مشارکت بورسی ها در بازار اولیه منتهی به 16 شهریور ماه کاهش قابل توجهی داشته است.این در حالی است که نرخ سود برخی اوراق عرضه شده در بالاترین سطح تاریخ برگزاری این معاملات قرار داشته است. برخی تحلیل‌گران این اقدام بورسی‌ها را ناشی از انتظارات بد برجامی در موقعیت اخیر قلمداد می کنند.
اکوایران: در هفته اخیر سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام افزایش یافت و میانگین ارزش معاملات روزانه افزایش 6 درصدی داشت.
بررسی ها نشان می دهد تا پایان مرداد ماه در حدود 84 درصد از اوراق عرضه شده در بازار اولیه فروخته شده است. از این میان اوراقی که تاریخ سررسید کوتاه تر و نرخ سود پایین تری را داشته اند برای مشتریان جذاب تر بوده و سهمی 16 هزار و 800 میلیاردی را در تامین کسری بودجه داشته اند.
دولت در هفته سیزدهم حراج اوراق بدهی دولتی رکورد فروش در بازار اولیه را شکسته و 3 هزار و 630 میلیارد تومان اوراق به مشتریان فروخت. هزار میلیارد تومان از این میزان را بانکی ها خریداری کرده اند که افزایش نرخ سود اراد مورد توجه بانک ها در این هفته یکی از مهم ترین عوامل آن به شمار می رود.
وزارت اقتصاد در هفته اخیر اوراق جدیدی را منتشر کرد. این اوراق نرخ سود اسمی برابر با اراد فروخته شده در بازار اولیه امسال داشته اما تاریخ سررسید آن متفاوت بوده است. تاریخ سررسید 5 ساله که البته موعد پرداخت کوپن آن هر شش ماه یکبار بوده است
در هفته یازدهم بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی برای نخستین بار حجم معاملات از هفته دوم تیر ماه تا کنون، مرز 3 هزار میلیارد تومان را رد کرده و به بالاترین سطح یک ماهه رسید خود رسید. اتفاق مهم دیگر در این بازار حضور دوباره بانک ها پس از ثبت دو سهم صفر در این حراج بوده است.