آخرین اخبار جهش تورمی

اکوایران: تیمور رحمانی می‌گوید که رشد نقدینگی به‌تنهایی موجب تورم لجام‌گسیخته طی سال‌های اخیر نبوده و جهش‌های نرخ ارز نقش غالب و مسلط را در شکل دادن جهش‌های تورمی داشته است. او یادآور می‌شود که در سال جاری مساله انتظار خروج سرمایه، مساله پررنگی است که اگر مهار نشود نمی‌توان تورم و نقدینگی را مهار کرد.
۳۳:۲۴
این قسمت از برنامه شاخص به تحلیل و بررسی شاخص گروه بانکی میپردازد.
۱