آخرین اخبار خرید گندم

اکوایران:برنامه ایران برای تامین گندم در دوران کنونی که دنیا با نبود اوکراین بزرگترین تامین کننده گندم و غلات روبرو است چیست؟ براساس ارزیابی های صورت گرفته ایران سعی دارد تا با افزایش خرید تضمینی گندم، بخشی از نیاز داخلی خود را از این طریق تامین کن و بخشی دیگر را از سوی دیگر به دنیا کشورها جایگزین برای تامین نیاز داخلی باشد.
اکوایران: با آغاز خرید تضمینی گندم در میان استان های کشور بیشترین سهم خرید گندم به کدام استان اختصاص یافت؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که بالاترین سهم خرید گندم تاکنون به استان خوزستان رسیده است.
اکوایران: ارزش گندم‌های خریداری شده از کشاورزان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 2.5 برابر افزایش یافت و به ۲۳ هزار و 745 میلیارد و 642 میلیون تومان ‌رسیده است.
اکوایران: تبعات اقتصادی جنگ اوکراین و سایه این جنگ بر امنیت غذایی شرایط اقتصادی در دنیا را با بحرانی تازه مواجه کرده است. از اوکراین و روسیه به عنوان به دوبازیگر اصلی تامین کننده غلات و دانه های روغنی یاد می کنند، دو بازاری که با شروع جنگ بحران جدیدی در دنیا به وجود آوردند.
۰۵:۳۶
خرید تضمینی گندم هر سال تبدیل به موضوعی جنجالی میشود موضوعی که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد و اساسا ورود دولت به این بخش و مدل قیمت گذاریش را محل بحث میدانند
۱