آخرین اخبار درآمدهای مالیاتی

۰۴:۰۴
کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌ها برای دسترسی به این درآمدها، موضوع راه‌های پیش‌ روی دولت برای درآمدزایی را در سال های اخیر جدی کرده است. برخی بهترین راهکار را درآمدهای مالیاتی و تکیه کردن دولت به این درآمدها می‌دانند.
۱۱:۲۸
در برنامه امروز، سوم دی مهم‌ترین عناوین خبری و تیتر یک روزنامه‌های صبح تهران را مرور کردیم.
۰۲:۴۸
در 8 ماه نخست سال 310 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده. وزارت اقتصاد اعلام کرده این میزان مالیات با مقابله با فرارهای مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها و جایگزینی منابع مالیاتی محقق شده است.
نخستین گزارش از عملکرد بودجه ای دولت در دو ماه اول سال 1401 از کسری 35 هزار میلیارد تومانی حکایت دارد. گزارشی که دیوان محاسبات کشور منتشر کرده و حاوی ارقامی است که نشان می دهد، در فروردین و اردیبهشت ماه امسال، مصارف دولت از منابع عمومی که وصول کرده، پیشی گرفته است.
درکی سطحی از وضعیت اقتصاد ایران و رابطه دولت و اقتصاد و بویژه رابطه دولت و بخش مالی اقتصاد کافی است که بدانیم مفهوم فوق از کسری بودجه تصویر دقیقی از عملیات مالی دولت و بخش عمومی به دست نمی دهد.
۰۵:۲۵
عده ای معتقدند افراد و شرکت هایی که درآمد بالاتر دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. مالیات تصاعدی بر درآمد یک موضوع مهم است که توضیحاتی در این زمینه ارائه می شود.
۱