آخرین اخبار فلفل

داستان برگشت محصولات کشاورزی همچنان ادامه دارد، بطوریکه در یکماه اخیر شاهد برگشت انواع محصولات کشاورزی به کشور بوده ایم.
۰۳:۰۴
محصول کیوی ایران در هند تایید نشده و این موضوع را رئیس اتحادیه بار فروشان نیز تایید کرده است.
با ممنوعیت جدید روسیه برای واردات از ایران در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کامیون فلفل دلمه‌ای صادارتی در مسیر روسیه معطل شده‌اند که برای رفع این مشکل ایران راه حل موقت به روسیه ارائه کرده است تا ورود این کامیون ها به این کشور امکان پذیر شود.
چرا محصولات کشاورزی ایرانی از کشورهای بازارهای صادراتی برگشت می خورند؟
۱