آخرین اخبار نوشابه

۰۱:۴۱
قیمت انواع نوشابه و ماءالشعیر از هفته اول آبان برای پنجمین بار افزایش پیدا کرد. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان ماء الشعیر به دلیل کاهش مصرف مردم و نبود قوطی و شیشه، تولید نوشیدنی ها 30 درصد کاهش پیداکرده است. « اکو ایران» در این گزارش به ریشه یابی علت های احتمالی گرانی قیمت نوشابه پرداخته است.
۱