آخرین اخبار آرشیا

۳۳:۲۹
آمار وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد: مصرف کنسرو زیتون در ایران سه برابر دنیا است این در حالی است که طبق اطلاعات همین وزارتخانه، مصرف سرانه روغن زیتون در ایران حدود ۱۶۰ گرم است که در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین تر است.
۱