آخرین اخبار آمار طلاق

۰۳:۴۱
کار کودک ممنوع است. این را پیمان‌نامه حقوق کودک که در سال 1368 در سازمان ملل مصوب شده است، هم به صراحت گفته است. اما آیا کودکان در دنیا از بهره‌کشی‌های اقتصادی در امانند؟
اکوایران: در 12 سال اخیر نسبت ازدواج به طلاق‌های ثبت شده بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور روندی نزولی را طی کرده است. همچنین در سال 1401 به طور تقریبی به ازای هر 2 ازدواج، یک طلاق در کشور ثبت شده است.
نسبت طلاق به ازدواج در کشور در بالاترین سطح 40 ساله قرار گرفت. بررسی های آماری از عوامل مهم رشد این متغیر در کشور نشان از احتمال وضعیت نامطلوب نرخ فقر در کاهش شرایط سلامت نظام خانواده در سال های اخیر ایران داشته است.
۰۴:۲۰
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال های 1390 تا 1399، ازدواج کاهش 36 درصدی و طلاق نیز افزایش 28 درصدی داشته است.
۱