آخرین اخبار آهن اسفنجی

۳۵:۱۹
شرکت احیا استیل فولاد بافت با ظرفیت اسمی تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی، در سال 99 به تولید حدود 788 هزار تن آهن اسفنجی دست می یابد.