آخرین اخبار آگوست کنت

۳۰:۰۵
علم اقتصاد چگونه علمی است و چه تفاوتی با علوم دیگر دارد؟ این علم چه کارآمدی‌ای دارد و به کدام پرسش‌های نظری و عملی می‌تواند پاسخ دهد؟ کتاب روش شناسی علم اقتصاد با این سوالات آغاز می‌شود.
۱