آخرین اخبار آیین نامه واردات خودروهای نو

اکوایران: تصویب آیین نامه واردات خودروهای نو بازار خودروهای داخلی را به کُما برد، بطوریکه امروز غالب پرطرفدارهای ایران خودرو در کنار سایپایی‌ها بدون تغییر در بازار قیمت‌گذاری شدند.
۱