آخرین اخبار ابرمتان

اکوایران : یک عضو کمیسیون سلامت شورای شهر تهران می گوید :‌مجموعه‌ای از عوامل مانند دامداری‌ها و کارخانه لبنیاتی‌وآرادکوه می تواند منشا بوی نامطبوع و گاز متان درجنوب شهر تهران باشند .
۱