پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • روحانی از خجالت نامزدها درآمد

    دولت هم بعد از مناظره اول و هم بعدا از مناظره دوم از صدا و سیما خواست که فرصت دفاع در برابر اتهاماتی که نامزدها به دولت می ‌زنند داشته باشد.

    ۰ مشاهده ۰۷:۴۷
۱