آخرین اخبار احمد پورفلاح

۰۳:۰۳
یکی از مواردی که در مورد دوره خاموشی در اتاق بازرگانی مطرح است به سیاسی بودن اتاق در این دوره باز می گردد، آیا اتاق در دوره خاموشی شکل و شمایل سیاسی‌تر داشت یا پس از دوره خاموشی؟
۰۴:۵۹
در کشوری که می‌گویند عمر مدیریت در آن کوتاه است، «علینقی خاموشی» 27 سال تصدی یکی از مهمترین نهادهای بخش تجاری کشور را بر عهده داشت. چه عاملی موجب شد تا خاموشی تمام سال‌های پس از انقلاب تا سال 86 در رأس اتاق بازرگانی حضور داشته باشد؟ آیا رفتن او از این نهاد تجاری دلیل سیاسی داشت یا تغییر رویکرد اتاق بازرگانی در این تغییر نقش داشت؟
۰۳:۴۶
با رفتن علینقی خاموشی از اتاق بازرگانی ما شاهد ورود نهاوندیان به اتاق بازرگانی بودیم؛ با این شرایط طیف سنتی که 27 سال حضور مستمر در اتاق بازرگانی داشت، اتاق را به طیف جدید واگذار کرد؛ با این تغییر و تحولات حال این پرسش مطرح می شود که رویکرد این دو طیف چه تاثیری بر اتاق بازرگانی داشته است؟
۰۶:۰۰
با اعلام برخی محدودیت‌ها برای انتخاب روسای اتاق‌های بازرگانی این پرسش مطرح می شود که در دوره دهم، اتاق‌های بازرگانی شاهد چه تحولاتی خواهند بود؟
۵۱:۳۱
اتاق بازرگانی در دوره قبل و پس از انقلاب چه شکل و شمایلی پیدا کرد؟
۱