آخرین اخبار استان سیستان و بلوچستان

اکوایران: تردد کامیون‌های حامل کالاهای ترانزیتی و صادراتی در مرز میلک، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی بین ایران و افغانستان، با کندی روبرو شده است و این شرایط شاهد ترافیک در این مرز هستیم.
اکوایران: ترکیبی از فقر روزافزون و تشدید گرما، بخش اعظم جنوب ایران را در هم می‌کوبد، جایی که بیابان‌های گسترده، همراه با رطوبت خلیج‌فارس، آن را به طور ویژه‌ای در معرض امواج گرما و خشکسالی‌هایی قرار می‌دهد که با تغییرات اقلیمی تشدید شده‌اند.
اکوایران: اگرچه استان سیستان و بلوچستان از یک سو رودخانه هیرمند را دارد و از سوی دیگر به خاطر خط ساحلی مکران به دریای عمان و آبهای آزاد متصل می‌شود، اما کم‌آبی و خشکسالی این استان محروم ایران را به سرزمینی خشک تبدیل کرده و آثار و نتایج آن بر زندگی مردم این خطه هر روز هولناک‌تر می‌شود.
۱