آخرین اخبار افت عرضه خودورهای نو

اکو ایران : ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در حال رایزنی است تا خودروهای نو شماره برای نهایی کردن پروسه پلاک شدن، مجوز لازم را از ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در میان مدارک خود ارائه دهند. این اتفاق می تواند نمودار نزولی بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.
۱