آخرین اخبار افزایش پایه پولی

اکوایران: معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیحاتی درباره افزایش پایه پولی و نقدینگی داد و گفت: تا پایان خرداد 1402 نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است.
درکی سطحی از وضعیت اقتصاد ایران و رابطه دولت و اقتصاد و بویژه رابطه دولت و بخش مالی اقتصاد کافی است که بدانیم مفهوم فوق از کسری بودجه تصویر دقیقی از عملیات مالی دولت و بخش عمومی به دست نمی دهد.
۰۱:۴۸
بانک مرکزی گزارشی از وضعیت پایه پولی در بهمن ماه منتشر کرده است که نشان دهنده رشد ماهانه این متغیر در میانه زمستان به میزان ۴.۰۹ درصد بوده است.
۰۶:۰۴
در روزهایی که بحث داغ اقتصادانان بر سر کلیات لایحه بودجه است، بازوی پژوهشی مجلس به نقد کلیات لایحه بودجه پرداخته است. برای اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی با اکوخبر همراه باشید.
۰۵:۳۵
تحولات و رونق خیر کننده بازار سرمایه در اواخر سال گذشته و نیمه اول سال جاری، اثرات گسترده ای بر اقتصاد ایران گذاشت که جهت گیری این تاثیرات همچنان محل مناقشه کارشناسان است. آیا این تحولات باعث تورم شد؟
۱