آخرین اخبار افشین بنایی

۰۱:۴۱
در چهاردهمین نشست میز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع بررسی «صنعت متانول» فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی عنوان کرد: چالش اصلی این صنعت مربوط به بحث نرخ خوراک است. مطابق نامه و تصمیمات معاون اول رئیس جمهور سقف قیمت خوراک گاز، ۵ هزار تومان بود، یعنی اگر نرخ خوراک مطابق فرمول از رقم ۵ هزار تومان فراتر رفت، سقف قیمتی اعمال شده و نرخ ۵ هزار تومان مدنظر قرار…
۱