آخرین اخبار اقتصاد

۰۱:۳۵
بانک مرکزی بر کدام تمرکز کند؛ بورس یا تورم؟ چه سیاستی از طرف بانک مرکزی برای اقتصاد مفید است؟ نوید قدوسی پاسخ می‌دهد
۰۲:۴۱
چرا به تئوری‌های علمی اقتصاددانان توجه نمی‌شود؟ بعضی مشکل را از سیاستمداران می‌بینند و برخی اشتباه اقتصاددانان. اما واقعا مشکل کجاست؟
۰۳:۴۴
شاید برایتان جالب و البته غم انگیز باشد که بدانید در تورمی ترین دهه اقتصاد ایران در طول ۸۰ سال گذشته زندگی کرده‌اید.
۰۱:۰۶
اقتصاد ایران نیز هم چون دنیا طی یک سال گذشته تحت تاثیر کرونا قرار گرفت؛ البته سهم شیوع این همه‌گیری، در اقتصاد قابل توجه بود.
۰۴:۲۸
مسعود نیلی معتقد است، آنچه امروز می‌تواند به بهبود وضعیت کشور کمک کند یا به کمتر آسیب‌دیدن اقتصاد کشور کمک خواهد کرد، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری است.
۰۵:۱۵
اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع نیست. برخی اقتصادانان تصور می‌کنند می‌توانند منابع را به صورت بهینه تخصیص دهند در صورتی که این مسئله وظیفه اقتصاددان نیست بلکه بر عهده بازار است.
۲۴:۳۰
برخی معتقدند که سیاستگذاران در چند وقت اخیر عملکرد درستی از خود نشان ندادند و همین امر باعث مشکلات اقتصادی شده و در نتیجه نباید همه را گردن تحریم ها انداخت.
۰۶:۱۱
مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات جدید نیستند و همان مشکلات قدیمی اقتصاد هستند اما مانند بیمار مزمنی هستند که توان بیمار را به تدریج می‌گیرند و روزی به جایی می‌رسد که این بیمار با حفظ بیماری نمی‌تواند حرکت کند و دچار توقف می‌شود.
۰۲:۲۵
از سال ۹۷ ایران میزبان شوک‌های اقتصادی است که تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته است.
۰۳:۴۹
چرا هایک با اهدای جایزه نوبل مخالف بود؟