آخرین اخبار امارت

۰۰:۴۰
محمد جواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه در در هفدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران اظهار کرد: قطبی دیدن جهان باعث می شود توقعاتی ایجاد شود که هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید.
۱