پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • واگذاری املاک دولت وجایگاه بورس کالا

    دولت مکلف است تا۱۸ هزار هزار میلیاردتومان ازاملاک و مستغلات مازادخود رابرای تامین کسری بودجه واگذارکندلذا قصددارد آنهارا از طریق سامانه املاک ومستغلات بفروشد.درحالیکه بازارفرعی بورس کالا بستر آماده و مناسبی برای این کاربه نظرمی رسد.

    ۰ مشاهده ۱۳:۱۲
۱