پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • استارت تحریم تحصیلاتی

    انتصاب یا انتخاب رشته؟ بازهم یک حرکت ضرب الاجلی در ساختار آموزش.

    ۰ مشاهده ۰۲:۴۹
  • کنکور حذف شدنی است؟

    رتبه کنکور، همانند شماره شناسنامه تا عمر داریم با ما می ماند، اما آیا حرص و جوش هایی که سر این رتبه خورده ایم، ارزش آن را داشت؟

    ۰ مشاهده ۰۰:۵۸
۱