آخرین اخبار اوراق بدهی دولتی

اکوایران: گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها در 11 ماهه نخست سال 1402، بیش از 13 هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی درآمد کسب کرده‌اند.
اکوایران: دولت با افزایش نرخ سود اوراق و افزایش تقاضا برای خرید آنها در هفته اخیر، منابع مالی بیشتری را برای پوشش هزینه‌های خود در آخرین ماه سال به دست آورد. نرخ سود موثر اوراق بدهی دولتی در این هفته به 26.86 درصد رسیده که بالاترین سطح از ابتدای سال جاری است.
اکوایران: میزان فروش اوراق بدهی دولتی در هفته اخیر نسبت به هفته قبل حدود 26 برابر افزایش یافته و شبکه بانکی خریدار اصلی این اوراق بوده است.
اکوایران: میزان فروش اوراق بدهی دولتی در هفته اخیر نسبت به هفته قبل حدود 24 برابر افزایش یافت اما استقبال خریداران از اوراق با سررسید دیرتر، بیشتر بود و همین امر موجب شد نرخ بهره موثر اوراق در بالاترین سطح از ابتدای سال جاری قرار بگیرد.
اکوایران: نرخ بهره موثر اوراق بدهی دولتی فروش رفته در هفته بیست‌وهشتم در بالاترین سطح خود از ابتدای سال جاری که برابر با 26.5 درصد است قرار گرفته است.
اکو ایران: در سال جاری 436 همت اوراق دولتی عرضه شده که نزدیک به 111 همت یعنی حدود 25 درصد آن به فروش رفته است.
اکو ایران: از ابتدای سال تا سری بیست و ششم حراج اوراق مالی دولتی سهم عمده خرید اوراق برای فعالان بازار سرمایه بوده است و بانک‌ها حضور کم‌رنگی داشته‌اند. یک علت این موضوع می‌تواند تحت فشار بودن بانک‌ها از جانب کمبود نقدینگی باشد.
اکوایران: دولت در تازه‌ترین فروش اوراق بدهی خود تنها 651 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که سومین رکورد از نظر فروش کم در سال جاری محسوب می‌شود.
۰۲:۲۸
یک کارشناس بازار بدهی می گوید: سهم مشارکت بانکها در خرید اوراق بدهی کاهش پیدا کرده که این موضوع به دو دلیل اتفاق افتاده است: از سال گذشته بانک مرکزی این سیاست را داشت که بانک ها را ملزم به خرید اوراق دولتی کند و در صورت خرید برای آن ها امتیاز و در صورت نخریدن جرائمی را در نظر گرفته بود.
اکوایران:نرخ بهره موثر اوراق بدهی دولتی در در هفته بیست‌وسوم نسبت به هفته قبل کاهش یافته که به این معناست در این هفته تمایل متقاضیان به خرید اوراق بدهی با سررسید نزدیکتر و نرخ بهره پایین‌تر بیشتر شده است.