پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • ۲۱۰ دقیقه بدون یک راه حل

  می‌شود گفت اگر نام اقتصاد برای موضوع مناظره اول درج نمی‌شد، کسی فکر نمی‌کرد که این گفت‌وگو بین نامزدهای ریاست جمهوری در خصوص اقتصاد است.

  ۰ مشاهده ۰۴:۵۸
 • مرددها قانع شدند ؟

  مناظره اول چقدر مرددها را قانع کرد؟ مناظره اقتصادی که می توانست برگ برنده همتی نسبت به سایر کاندیداها باشد اما او را وارد منازعات سیاسی کرد.

  ۰ مشاهده ۰۵:۲۰
 • ادعای مالیاتی نامزدها درست بود ؟

  یکی از موضوعاتی که در مناظره اقتصادی کاندیدها مطرح شد، بحث مالیات بود.

  ۰ مشاهده ۰۶:۴۸
۱