آخرین اخبار اینماد از سیر تا پیاز

۰۷:۱۲
در بخش آخر این ویژه برنامه مصطفی نقی‌پور فر، دبیر انجمن فینتک ایران از قانون‌گذاری رمزارزها در ایران گفته است.
۰۴:۲۲
در بخش ششم ویژه‌برنامه "اینماد از سیر تا پیاز" مصطفی نقی‌پورفر دبیر انجمن فینتک ایران به اهمیت استارتاپ‌های فینتکی در رشد اقتصاد دیجیتال کشور پرداخته است، در حالی که با اجباری شدن اینماد، نقش نوآوری‌های مالی کمرنگ خواهد شد.
۰۵:۰۴
پای اجباری شدن اینماد به بستن درگاه پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارزی ایران هم کشیده شده است.
۰۹:۱۰
در بخش چهارم ویژه برنامه هفت قسمتی "اینماد از سیر تا پیاز" در گفت‌وگویی با مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فینتک ایران به موضوع تقابل اجباری شدن اینماد با رشد استارتاپ‌ها و نوآوری در ایران پرداخته‌ایم.
یکی از دلایل الزامی شدن اینماد جلوگیری از پول‌شویی و حمایت از کاربران نام برده شده است.
۰۴:۵۸
مصطفی نقی‌ پور فر دبیر انجمن فینتک ایران در بخش قبل از رگولاتورهای اصلی فینتک گفت، رگولاتورهایی که اتفاقا نقش کم رنگی در اجباری شدن اینماد دارند.
۱۲:۲۱
در بخش اول ویژه برنامه هفت قسمتی "اینماد از سیر تا پیاز" در گفت‌وگویی با مصطفی نقی‌پورفر دبیر انجمن فینتک ایران به این موضوعات پرداخته ایم:
۰۳:۱۲
گفت‌وگویی با دبیر انجمن فینتک ایران، مصطفی نقی پور فر، به زودی از اکوایران
۱