پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • فشار بازار ارز سلیمانیه بر تهران

    طبق گزارش میدانی «اکوایران» از بازار ارز فردوسی، افرادی دلارهای موجود در بازار تهران را خریده و به‌دلیل گرانتر بودن آن در بازار ارز سلیمانیه می‌فروشند.

    ۰ مشاهده ۰۳:۰۵
۱