آخرین اخبار بازار ثانویه

اکوایران: در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات روزانه اوراق بدهی افزایش یافت. علاوه بر این، سهم اوراق از معاملات بازار ثانویه نیز به بیش از 50 درصد افزایش یافت.
اکوایران: در آخرین روز معاملاتی هفته اخیر ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی -نسبت به روز قبل- رشد 55 درصدی داشت و 31 درصد از معاملات بازار را شامل شد.
اکوایران: در هفته اخیر ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی نسبت به هفته پیشین افت کرد اما سهم آن از معاملات بازار سرمایه افزایش یافت.
اکوایران: در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در معاملات روزانه بازار سهام رشد کرد اما همچنان در سطوح پائینی قرار دارد.
اکوایران: در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در معاملات روزانه بازار سهام رشد کرد اما سهم اوراق از معاملات ثانویه کاهش پیدا کرد.
اکوایران: در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در معاملات روزانه بازار سهام رشد کرد.
اکوایران: در هفته اخیر سهم اوراق بدهی از معاملات روزانه بازار سهام رشد کرد. علاوه بر این ارزش معاملات اوراق نیز افرایش یافت.
اکوایران: در شرایطی که بازار ثانویه دچار بحران است، سیاست‌گذار به دنبال عرضه اوراق جدید در بازار اولیه است. به نظر می‌رسد دولت علاوه بر آن که نارضایتی‌ها را بالا برده و دچار بحران مشروعیت است، از توان کارشناسی ضعیفی نیز برخوردار است.
اکوایران: در هفته اخیر که روند تغییرات ارزش معاملات سهام نزولی بود، سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام افزایش یافت. در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 122 هزار میلیارد تومان بود.
اکوایران: در سومین هفته کاری اردیبهشت ماه 1401 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کمتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق نسبت به هفته پیش کاهش یافت.