آخرین اخبار بازدهی بازار سهام

در روند معاملات هفته اخیر سهم هایی با جریان مشکوک و قابل توجهی از پول حقیقی مواجه بوده اند. تعدادی از نماد ها نیز به نسبت سایر سهم های بازار بازدهی بیشتری در این هفته داشتند. این نماد ها برای تحت نظر بودن ارزشمند هستند و پیش بینی می کنیم که این سهم ها برای هفته پیش رو عملکرد مناسبی داشته باشند.
در روند معاملات هفته سهم هایی با جریان مشکوک و قابل توجهی از پول حقیقی مواجه بوده اند. تعدادی از نماد ها نیز به نسبت سایر سهم های بازار بازدهی بیشتری در این هفته داشتند. این نماد ها برای تحت نظر بودن ارزشمند هستند و پیش بینی می کنیم که این سهم ها برای هفته پیش رو عملکرد مناسبی داشته باشند.
بورس تهران در سال اول ریاست جمهوری آقای رئیسی با رشد 6.4 درصدی شاخص کل همراه بود که در مقایسه با تورم ماهانه این 12 ماه که به 44.35 درصد می رسد عملکرد ضعیفی را برای بازار سرمایه به نمایش می گذارد. این بازدهی پایین اعتماد سرمایه گذاران را نسبت به بازار کاهش داده است به طوری که اصلی ترین نیاز حال حاضر بورس تهران اطمینان مردم به این بازار حیاتی است.
بازدهی سه ماهه اول صنعت غذایی و آشامیدنی در مقایسه با شاخص کل بورس از رشد بیشتری بهره مند بود اما تورم خوراکی ها در فصل بهار به 33 درصد رسید که 10 درصد بیشتر از بازدهی شاخص صنعت غذایی است.
اکوایران: در اسفند ماه بازدهی ماهانه بورس پس از 3 ماه مثبت شد و میزان خروج سرمایه حقیقی از بازار شدت گرفت.
اکوایران: در هفته اخیر شاخص کل بورس روند نزولی داشت و در پایان هفته پائین‌تر از سطح هفته پیش ایستاد. اما شاخص هم وزن سه روز صعودی متوالی را پشت سر گذاشت.
اکوایران: در هفته اخیر شاخص کل بورس روند نزولی داشت و کانال 1.3 میلیونی را از دست داد. شاخص کل 54 هزار واحد پائین‌تر از سطح هفته قبل ایستاد.
اکوایران: در هفته اخیر شاخص کل بورس به کانال 1.2 میلیونی سقوط کرد و موج خروج سرمایه سهامداران حقیقی همچنان ادامه داشت. در این هفته میزان خروج نقدینگی حقیقی رشد 100 درصدی داشته است.