آخرین اخبار بازدهی هفتگی بورس

۱۳:۰۲
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز چهارشنبه اوضاع بهتری به خود گرفت ولی رشد 5600 واحدی شاخص کل هم باعث نشد تا بازدهی هفته سه روزه بورس تهران مثبت شود.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 110 هزار واحد افزایش پیدا کرد و برخلاف هفته‌های پیشین شاهد ورود پول حقیقی به بازار سهام بودیم.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 16 هزار واحد ریزش کرد و رکورد 17 روز خروج پول حقیقی مداوم را ثبت کرد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 7 هزار واحد ریزش کرد و رکورد 13 روز خروج پول حقیقی مداوم را ثبت کرد. با توجه به رکود معاملاتی سهام می‌توان از کور شدن گره بازار سخن گفت.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 9 هزار واحد ریزش کرد و رکورد 4 روز خروج پول حقیقی مداوم را ثبت کرد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 16 هزار واحد ریزش کرد و رکورد 3 روز خروج پول حقیقی مداوم را ثبت کرد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 15 هزار واحد رشد کرد و با صعود در روز چهارشنبه توانست از نیمه کانال 2.1 میلیونی جدا شود.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 52 هزار واحد صعود کرد و به کانال 2.2 میلیونی صعود کرد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 12 هزار واحد ریزش کرد و رکورد 6 روز خروج پول متوالی ثبت شد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 110 هزار واحد صعود کرد و رکورد 8 روز صعودی متوالی را ثبت کرد.