آخرین اخبار بازدهی هفتگی بورس

اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 16 هزار واحد تنزل کرد اما شاخص هم وزن رشد کرد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 17 هزار واحد تنزل کرد اما شاخص هم وزن رشد کرد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 85 هزار واحد صعود کرد و به کانال 2 میلیونی بازگشت.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 31 هزار واحد ریزش کرد و خروج سرمایه از بازار سهام 100 درصد افزایش یافت.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 21 هزار واحد ریزش کرد و در مرز 2 میلیونی متوقف شد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در دو روز ابتدایی و انتهایی ریزش کرد و در سه روز میانی هفته رشد کرد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران دو روز نزولی و سه روز صعودی را ثبت کرد اما در نهایت پایین‌تر از سطح هفته گذشته ایستاد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران 4 روز نزولی را پشت سر گذاشت و از نیمه کانال 2.1 میلیونی 24 هزار واحد پایین آمد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران دو کانال بالا آمد و به سطح 2.1 میلیونی رسید.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در حوالی نیمه کانال 1.9 میلیونی در نوسان بود.