پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • علت تعلل در همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی!

    به رغم همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، اما بازنشستگان تامین اجتماعی که جمعیت بیشتری را در بین بازنشستگان به خود اختصاص می‌دهند، در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند.

    ۰ مشاهده ۰۱:۲۲
  • خبر خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی

    پس از اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از سال گذشته کلید خورد، اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی به تبعیض و عدم اجرایی قانون همسان سازی به اوج خود رسید

    ۰ مشاهده ۰۶:۴۱
۱