پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • سودای طالبان به زیان کیست ؟

    طالبان این روزها مذاکره و اسلحه را توامان به دست گرفته تا این بار،‌ شاید با وجهه ای جدید، بر جغرافیای از دست رفته در سال ۲۰۰۱، چیره شودو به دوران امارت اسلامی باز گردد.

    ۰ مشاهده ۰۳:۲۱
۱