آخرین اخبار بخش اقتصادی

۰۹:۲۴
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این خصوص به نکته‌ای کلیدی اشاره می‌کند: در دوره‌های قبل این نمایشگاه به دلیل وجود تحریم‌ها دستاورد چندانی برای کشور به همراه نداشت و تنها شاهد دستاورد 20 تا 30 درصدی در این بخش بودیم، اما در این دوره با توجه به اینکه دولت در کنار بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) قرار گرفته و اقدام به ایجاد زنجیره ارزش افزوده کرده است می‌توان امید…
۱