آخرین اخبار بدهی به بانک مرکزی

۳۱:۵۹
آخرین گزارش از روند 10 ساله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می دهد که این شاخص از سال 91 تا سال 98 رشد ملایم دارد اما از سال 99 به بعد به رشد قابل توجهی رسیده است. این بیانگر این است که بانکها در سال‌های اخیر دچار کسری نقدینگی شده‌اند.
۱