آخرین اخبار بسته های تشویقی

اکو ایران :سیاست‌ها و ضوابط تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد امروز توسط شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید اماکارشناسان شهری معتقدند این بسته های تشویقی تاوان جبران ناپذیری برای این محلات دارد .
۱