آخرین اخبار بهرام عین‌اللهی

اکوایران: در حالی که سیدمحمد حسینی - معاون پارلمانی رئیس‌جمهور - از گفت‌وگو با نمایندگان و پس گرفتن امضاهای استیضاح‌کنندگان وزیر بهداشت سخن گفته بود، خبرهایی که از بهارستان به گوش می‌رسد حکایت از این دارد که پارلمانی‌ها خیال عقب‌نشینی از اسیتضاح بهرام عین‌اللهی ندارد.
اکوایران: وزیر بهداشت می‌گوید ایران تنها یک دریچه هفت ساله برای بهبود وضعیت جمعیتی خود دارد. او معتقد است در صورت بالا نرفتن جمعیت طی در این فرصت، کشور دچار بحران خواهد شد.
۱