پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • #قرارداد۲۵ساله

    توافق همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین امضا شد، توافقی که با مرور محورهای آن امیدهای زیادی در مورد بهبود روابط بین این دو کشور مهم آسیایی ایجاد می‌شود.

    ۰ مشاهده ۰۳:۴۰
۱