آخرین اخبار تامین اتوبوس‌

۰۵:۴۱
مهدی چمران در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارش رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در خصوص سفر به چین ارائه می‌شود، اظهار کرد: گزارش کتبی ارائه خواهد شد اما چون موضوع حمل و نقل برای ما مهم بود، هم شهردار تهران در شورا گزارش داد و هم امروز رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل گزارش می‌دهد.
۱